ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho biểu đồ

  TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI
  THEO GIÁ HIỆN HÀNH Ở MỘT SÓ NƯỚC

  Cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người theo giá hiện hành của một số nước trong giai đoạn 2000-2015?

  • A. Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người của Trung Quốc thấp nhất và tăng liên tục
  • B. Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người của Hoa Kì cao nhất và tăng nhanh nhất
  • C. Nhật Bản là quốc gia có tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người giảm liên tục
  • D. Trung Quốc có tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người thấp nhất và tăng chậm nhất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người của Trung Quốc thấp nhất ở cả 3 năm và tăng liên tục, tăng từ 855,9 USD (2000) lên 8028 USD (2015)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 31758

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Địa Lý

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF