YOMEDIA
 • Chỉ ra và phân tích tác dụng những biện pháp tu từ trong đoạn văn in đậm.

  Câu hỏi:

  Lời giải tham khảo:

  • Biện pháp tu từ: Điệp cấu trúc: Đừng đợi…. mới
  • Tác dụng:Nhấn mạnh đến sự cần thiết và nhanh chóng nắm bắt cơ hội để tạo ra và tận hưởng hạnh phúc ở mọi thời điểm trong cuộc 
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA