• Câu hỏi:

  Căn cứ vào yếu tố nào để phân loại máy tăng âm ?

  • A. Dựa vào chất lượng máy tăng âm
  • B. Dựa vào công suất máy tăng âm
  • C. Dựa vào linh kiện máy tăng âm
  • D. cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Có 3 cách để  phân loại máy tăng âm

  • Dựa vào chất lượng máy tăng âm

  • Dựa vào công suất máy tăng âm

  • Dựa vào linh kiện máy tăng âm

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC