YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ý nào không đúng đối với phản xạ? 

  • A. Phản xạ chỉ có ở những sinh vật có hệ thần kinh.
  • B. Phản xạ được thực hiện nhờ cung phản xạ.
  • C. Phản xạ được coi là một dạng điển hình của cảm ứng. 
  • D. Phản xạ là khái niệm rộng hơn cảm ứng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phản xạ có khái niệm rộng hơn cảm ứng.

  → Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139721

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF