YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào? 

  • A. Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin → Bộ phận phản hồi thông tin.
  • B. Bộ phận tiếp nhận  kích  thích → Bộ phận thực hiện phản ứng → Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin → Bộ phận phản hồi thông tin.
  • C. Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin → Bộ phận thực hiện phản ứng. 
  • D. Bộ phận trả lời kích thích → Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận thực hiện phản ứng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Phản xạ thực hiện nhờ cung phản xạ. Cung phản xạ gồm các bộ phận:

  + Bộ phận tiếp nhận kích thích (thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm).

  + Đường dẫn truyền vào (đường cảm giác).

  + Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin để quyết định hình thức và mức độ phản ứng (thần kinh trung ương).

  + Bộ phận thực hiện phản ứng (cơ, tuyến,...).

  + Đường dẫn truyền ra (đường vận động).

  - Trình tự: Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận  phân  tích  và tổng hợp  thông  tin → Bộ phận thực hiện phản ứng.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139719

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON