YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phản xạ là gì? 

  • A. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại các kích thích chỉ bên ngoài cơ thể.
  • B. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh chỉ trả lời lại các kích thích bên trong cơ thể.
  • C. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại các kích thích chi bên trong hoặc bên ngoài cơ thể. 
  • D. Phản ứng của cơ thể trả lời lại các kích thích chỉ bên ngoài cơ thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phản xạ: Một dạng điển hình của cảm ứng.

  Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại các kích thích chỉ bên trong hoặc bên ngoài cơ thể.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139717

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON