YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào? 

  • A. Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm → Hệ thần kinh → Cơ, tuyến.
  • B. Hệ thần kinh → Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm → Cơ, tuyến.
  • C. Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm → Cơ, tuyến → Hệ thần kinh. 
  • D. Cơ, tuyến → Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm → Hệ thần kinh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cung phản xạ diễn ra theo trật tự thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm → Hệ thần kinh → Cơ, tuyến.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139722

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON