YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cảm kháng của cuộn cảm là gì?

  • A. Đại lượng biểu hiện sự cản trở của tụ điện đối với dòng điện chạy qua nó.
  • B. Công suất tiêu hao trên điện trở mà nó có thể chịu đựng được trong thời gian dài.
  • C. Trị số điện áp lớn nhất cho phép đặt lên hai cực của tụ mà vẫn đảm bảo an toàn.
  • D. Đại lượng biểu hiện sự cản trở của cuộn cảm đối với dòng điện chạy qua nó.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cảm kháng của cuộn cảm là đại lượng biểu hiện sự cản trở của cuộn cảm đối với dòng điện chạy qua nó.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 172239

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF