YOMEDIA
 • “ …Nhưng sao lại nảy ra cái tin như vậy được? Mà thằng chánh Bệu thì đích là người làng không sai rồi. Không có lửa làm sao có khói? Ai người ta hơi đâu bịa tạc ra những chuyện ấy làm gì. Chao ôi! Cực nhục chưa, cả làng Việt gian! Rồi đây biết làm ăn, buôn bán ra sao?

  (Ngữ văn 9, tập một, tr.166, NXB Giáo dục)

  - Đoạn trích trên trích từ tác phẩm nào? Do ai sáng tác?

  - Cái tin như vậy mà nhân vật nhắc tới trong đoạn trích trên là tin gì?

  Câu hỏi:

  Lời giải tham khảo:

  • Đoạn trích trên thuộc văn bản “Làng” do Kim Lân sáng tác
  • “Cái cơ sự này” trong đoạn trích nói về tin: Làng chợ Dầu “Việt gian theo Tây”
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA