YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các đường sức từ bên ngoài thanh nam châm, ống dây có dòng điện chay qua là: 

  • A. Những đường tròn có tâm ở giữa thanh nam châm 
  • B. Những đường tròn đồng tâm
  • C. Những đường cong 
  • D. Những đường thẳng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Đường sức từ bên ngoài thanh nam châm (bên ngoài ống dây cũng như vậy) là những đường cong, nối từ cực này sang cực kia.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124692

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON