YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trên hình 23.5 đường sức từ nào vẽ sai?

  hinh 23-5

  • A. Đường 1 .
  • B. Đường 2 .
  • C. Đường 3 .
  • D. Đường 4 .

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đường sức từ là những đường cong khép kín nhưng phải được sắp xếp theo một quy luật nhất định. Do đáp án C đường sức từ này không theo quy luật chung nên nó sai

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6328

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON