ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R =10Ω, cuôn cảm thuần có L = l/(10π) (H), tụ điện có C = 10-3/2π (F) và điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là \({u_L} = 20\sqrt 2 \cos (100\pi t + \pi /2)\) (V). Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là 

  • A. \(u = 40\cos (100\pi t + \pi /4)\)(V)      
  • B. \(u = 40\sqrt 2 \cos (100\pi t - \pi /4)\)(V)
  • C. \(u = 40\sqrt 2 \cos (100\pi t + \pi /4)\)(V)            
  • D. \(u = 40\cos (100\pi t - \pi /4)\)(V)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 32601

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPTQG

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON