ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biết đồ thị hàm số \(y = \frac{{2x - 1}}{{x + 3}}\) cắt trục Ox, Oy lần lượt tại hai điểm phân biệt A, B. Tính diện tích S của tam giác OAB .

  • A. \(S = \frac{1}{{12}}.\)
  • B. \(S = \frac{1}{6}.\)
  • C. \(S = 3.\)
  • D. \(S = 6.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(A\left( {\frac{1}{2};0} \right),B\left( {0; - \frac{1}{3}} \right) \Rightarrow {S_{OAB}} = \frac{1}{2}OA.OB = \frac{1}{2}\left| {\frac{1}{2}.\left( { - \frac{1}{3}} \right)} \right| = \frac{1}{{12}}.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28255

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi Trung học phổ thông Quốc Gia

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON