YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bảo vệ thông tin máy tính là đảm bảo sao cho các tệp được lưu trong máy tính? 

  • A. Không bị hỏng và có thể chạy hoặc mở lại được để sử dụng
  • B. Không bị xóa ngoài ý muốn
  • C. Không bị sao chép mà không được sự đồng ý của người sở hữu thông tin
  • D. Tất cả ý trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 13207

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA