YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch sau: NaOH, H2SO4, Na2SO4, HCl. Viết phương trình hóa học (nếu có).

  Lời giải tham khảo:

  - Đưa giấy quỳ vào nhận biết nhóm chất: 

  + Làm giấy quỳ chuyển xanh là NaOH.

  + Làm giấy quỳ chuyển đỏ là HCl, H2SO4.(Nhóm 1)

  + Không có hiện tượng là Na2SO4

  - Cho BaCl2 vào các nhóm chất 1 và 2.

  + Cho vào nhóm 1, chất tạo kết tủa trắng là H2SO4

  H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 (kết tủa trắng)+ 2HCl

  HCl không có hiện tượng.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99732

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON