AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bài thơ Sóng được sáng tác năm nào?

  • A. Năm 1967
  • B. Năm 1968
  • C. Năm 1969
  • D. Năm 1970

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>