YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Bài thơ Sóng được sáng tác năm nào?

  • A. Năm 1967
  • B. Năm 1968
  • C. Năm 1969
  • D. Năm 1970

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 653

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF