AMBIENT
 • Câu hỏi:

  a) Tìm giá trị của đa thức A = 3x+ 5x2y2 + 2y4 + 2y2, biết rằng x2 + y2 = 2

  b) Chứng tỏ rằng đa thức A(x) = 3x4 + x2 + 2018 không có nghiệm.

  c) Xác định đa thức bậc nhất P(x) = ax + b biết rằng P(- 1) = 5 và P(- 2) = 7.

  Lời giải tham khảo:

  a) A = 3x+ 5x2y+ 2y4 + 2y2 = 3x2(x2 + y2) + 2y2(x2 + y2) +2y2

  = 3x2.2 + 2y2.2 + 2y2 = 6x2 + 6y2 = 6(x2 + y2) = 6.2 = 12

  b) Ta thấy x4 ≥ 0; x2 ≥ 0. => 3x4 + x2 + 2018 > 0 với mọi x

  Vậy đa thức A(x) không có nghiệm.

  c) Tìm được P(x) = - 2x + 3

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>