AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho \(\Delta ABC\) vuông tại A, biết độ dài hai cạnh góc vuông là AB = 3 cm và AC = 4 cm. Tính chu vi của \(\Delta ABC\).

  Lời giải tham khảo:

  ΔABC vuông tại A, có:

  BC2 = AC2 + AB2 (Theo đ/l py-ta-go)

  BC2 = 42 + 3= 25

  BC = 5 cm

  Chu vi của ΔABC là: 3 + 4 + 5 = 12 cm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>