AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau một năm học, người ta lập được bảng sau:

  Điểm số 0 2 5 6 7 8 9 10  
  Tần số 1 2 5 6 9 10 4 3 N = 40

  a) Dấu hiệu điều tra là gì?

  b) Tính điểm trung bình kiểm tra miệng của học sinh lớp 7A ?

  Lời giải tham khảo:

  a, Điểm kiểm tra miệng môn toán của mỗi hs lớp 7A
  b, Điểm trung bình là 6,85

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>