AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC vuông tại A và AB = AC. Qua đỉnh A kẻ đường thẳng xy sao cho xy không cắt đoạn thẳng BC. Kẻ BD và CE vuông góc với xy (D ∈ xy, E ∈ xy). Chứng minh

  a) Góc DAB = Góc ACE

  b) ∆ABD = ∆CAE

  c) DE = BD + CE

  Lời giải tham khảo:

  a) Vì \(\widehat {BAC} = {90^0}\) (gt) nên \(\widehat {{A_1}} + \widehat {{A_2}} = {90^0}\)

  mà \(\widehat {{C_1}} + \widehat {{C_2}} = {90^0} \Rightarrow \widehat {{A_1}} = \widehat {{C_1}}\) hay \(\widehat {DAB} = \widehat {ACE}\)

  b) Vì \(\widehat {{A_1}} = \widehat {{C_1}}\) (cmt), AB = AC (gt), \(\widehat {ADB} = \widehat {CEA} = {90^0}\)

  Nên \(\Delta ABD = \Delta CAE\) (cạnh huyền - góc nhọn)

  c) Vì \(\Delta ABD = \Delta CAE \Rightarrow BD = AE,CE = AD\)

  nên BD + CE = EA + AD = DE

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA