ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  A child is influenced as much by his schooling as by his parents.

  • A. Schooling doesn‟t influence a child as much as his parents do.
  • B. A child‟s parents have greater influence on him than his schooling.
  • C. A child can influence his parents as much as his schooling.
  • D. A child's schooling influences him as much as his parents do.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: viết lại câu

  Giải thích:

  Tạm dịch: Một đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi học hành nhiều như bởi cha mẹ.

  A. Học hành không ảnh hưởng đến trẻ nhiều như cha mẹ.

  B. Cha mẹ của một đứa trẻ có ảnh hưởng lớn đến bé hơn là học hành.

  C. Một đứa trẻ có thể ảnh hưởng đến cha mẹ nhiều như việc học của bé.

  D. Việc học của một đứa trẻ ảnh hưởng đến bé nhiều như cha mẹ. 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 30889

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON