AMBIENT
 • Câu hỏi:

  1) Giải phương trình:       x2 + 6x + 5 = 0

  2) Giải hệ phương trình:    \(\left\{ \begin{array}{l}
  2x - y =  - 6\\
  5x + y = 20
  \end{array} \right.\)

  3) Tìm m để đường thẳng (d): y = (2m - 1)x +3 đi qua điểm M (2; 5)

  Lời giải tham khảo:

  1) Ta có \(\Delta ' = {3^2} - 1.5 = 4>0\)

  \( \Rightarrow \) Phương trình có 2 nghiệm phân biệt 

  \({x_1} = \frac{{ - 3 + \sqrt 4 }}{1} =  - 1;{x_2} = \frac{{ - 3 - \sqrt 4 }}{1} =  - 5\)

  Vậy phương trình có tập nghiệm \(S = \left\{ { - 1; - 5} \right\}\)

  2) \(\left\{ \begin{array}{l}
  2x - y =  - 6\\
  5x + y = 20
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  7x = 14\\
  2x - y =  - 6
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 2\\
  y = 2x + 6
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 2\\
  y = 10
  \end{array} \right.\)

  3) Ta có \(M \in d \Rightarrow 5 = \left( {2m - 1} \right).2 + 3 \Rightarrow m = 1\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>