YOMEDIA
 • Câu hỏi:

   Kiểu rừng tiêu biểu của nước ta hiện nay là: 

   

  • A. Rừng rậm nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh  
  • B. Rừng gió mùa thường xanh   
  • C. Rừng gió mùa nửa rụng lá  
  • D. Rừng ngập mặn thường xanh ven biển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA