• Câu hỏi:

  _______ in London, we will have sat on the bus for 10 hours.

  • A. When we will arrive
  • B. As we are going to arrive
  • C. By the time we arrive 
  • D. By the time we will arrive

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC