Trắc nghiệm Điện trở- Điện trờ dùng trong kỹ thuật - Vật lý 9

5 trắc nghiệm 7 bài tập SGK 2 hỏi đáp

Dưới đây là bài kiểm tra Trắc nghiệm về Điện trở- Điện trờ dùng trong kỹ thuật sẽ giúp các em cũng cố nội dung bài học và rèn luyện giải kĩ năng giải bài tập về Điện trở- Điện trờ dùng trong kỹ thuật

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):