Phải đặt vật AB như thế nào để ảnh A' B' cùng chiều với vật?

Phải đặt vật AB như thế nào để ảnh A' B' cùng chiều với vật?

bởi Lê Văn Nguyên ngày 21/12/2017

 Cho một gương phẳng và vật AB

a. Phải đặt vật AB như thế nào để ảnh A' B' cùng chiều với vật? (vẽ hình)    

b. Phải đặt vật như thế nào để ảnh A' B' ngược chiều với vật? (vẽ hình)                                                                                                

 

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan