Bài toán tỉ lệ nghịch

Bài toán tỉ lệ nghịch

bởi ngọc trang ngày 10/10/2017

Các bạn giúp mình làm bài này với ạ! 

Minh mang đi siêu thị một số tiền và nhẩm tính nếu dùng số tiền ấy thì có thể mua được 2kg nho khô, hoặc 3kg táo hoặc 5kg cam. Biết rằng 2kg táo thì đắt hơn 3kg cam là 4 nghìn đồng. Tính giá tiền 1kg mỗi loại.

Theo dõi (0)

Câu trả lời (1)

 • Mình nghĩ bài này làm như sau

  Gọi x, y, z tương ứng là giá tiền 1kg nho, 1kg táo, 1kg cam ta có:

  2x = 3y = 5z và 2y - 3z = 4

  Từ \(2x = 3y = 5z \Rightarrow \frac{x}{{\frac{1}{2}}} = \frac{y}{{\frac{1}{3}}} = \frac{z}{{\frac{1}{5}}}\)

  Nhân các phân số \(\frac{1}{2};\frac{1}{3};\frac{1}{5}\) với BCNN (2; 3; 5) = 30 ta được:

  \(\frac{x}{{15}} = \frac{y}{{10}} = \frac{z}{6} = \frac{{2y - 3z}}{{20 - 18}} = \frac{4}{2} = 2\)

  Vậy giá

  1kg nho là: \(\frac{x}{{15}} = 2 \Rightarrow x = 30\) (ngàn)

  1kg táo là: \(\frac{y}{{10}} = 2 \Rightarrow y = 20\) (ngàn)

  1kg cam là: \(\frac{z}{6} = 2 \Rightarrow z = 12\) (ngàn)

  bởi hà trang ngày 10/10/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • Ai giúp em bài này với ạ

  Năm đội máy cày gồm 87 máy làm việc trên năm cánh đồng có diện tích bằng nhau. Đội A hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội B trong 6 ngày, đội C trong 8 ngày, đội D trong 10 ngày và đội E trong 12 ngày. Biết rằng năng suất của các máy bằng nhau, hỏi mỗi đội có bao nhiều máy cày?

 • bạn nào rảnh làm chung bài này với mình nhé :D

  Một người đi từ A đến B bắt đầu lúc 7 giờ với vận tốc 50 km/h. Đến B người ấy nghỉ 30 phút rồi trở về A với vận tốc 60 km/h. Trên đường về do xe hỏng nên người ấy phải dừng lại 1 giờ rưỡi, vì thế đã trở về lúc 14 giờ rưỡi. Tính quãng đường AB.

 • bạn nào giúp mình câu này với

  Giang có thể làm đầy bể nước trong vòng 30 phút. Sơn có thể làm đầy bể nước trong vòng 45 phút. Tài có thể thực hiện việc này trong vòng 1 giờ và 30 phút. Nếu cả ba người cùng làm thì họ có thể làm đầy bể nước trong vòng bao nhiêu phút?