Bài toán tỉ lệ nghịch

Bài toán tỉ lệ nghịch

bởi ngọc trang ngày 10/10/2017

Các bạn giúp mình làm bài này với ạ! 

Minh mang đi siêu thị một số tiền và nhẩm tính nếu dùng số tiền ấy thì có thể mua được 2kg nho khô, hoặc 3kg táo hoặc 5kg cam. Biết rằng 2kg táo thì đắt hơn 3kg cam là 4 nghìn đồng. Tính giá tiền 1kg mỗi loại.

Theo dõi (0)

Câu trả lời (1)

 • Mình nghĩ bài này làm như sau

  Gọi x, y, z tương ứng là giá tiền 1kg nho, 1kg táo, 1kg cam ta có:

  2x = 3y = 5z và 2y - 3z = 4

  Từ \(2x = 3y = 5z \Rightarrow \frac{x}{{\frac{1}{2}}} = \frac{y}{{\frac{1}{3}}} = \frac{z}{{\frac{1}{5}}}\)

  Nhân các phân số \(\frac{1}{2};\frac{1}{3};\frac{1}{5}\) với BCNN (2; 3; 5) = 30 ta được:

  \(\frac{x}{{15}} = \frac{y}{{10}} = \frac{z}{6} = \frac{{2y - 3z}}{{20 - 18}} = \frac{4}{2} = 2\)

  Vậy giá

  1kg nho là: \(\frac{x}{{15}} = 2 \Rightarrow x = 30\) (ngàn)

  1kg táo là: \(\frac{y}{{10}} = 2 \Rightarrow y = 20\) (ngàn)

  1kg cam là: \(\frac{z}{6} = 2 \Rightarrow z = 12\) (ngàn)

  bởi hà trang ngày 10/10/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • Help meee! giúp em câu này với ạ

  Bạn Tuấn lấy 10 mảnh bìa có kích thước như nhau. Trên mỗi mảnh bìa Tuấn ghi một trong các số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Tuấn đem ghép hai mảnh bìa với nhau để tạo thành các số có hai chữ số và Tuấn rất thích thú khi ngẫu nhiên có được năm số tỉ lệ với 1 : 2 : 3 : 4 : 5. Tuấn đem khoe với bạn Anh. Thừa lúc Tuấn sơ ý, Anh tinh nghịch dấu bớt mảnh bìa có ghi số 0 và nói đùa là Tuấn đã ghép sai. Suy nghĩa một chút, Tuấn xếp lại các mảnh bìa và thật tài tình lại được năm số mới cũng tỉ lệ với 1 : 2 : 3 : 4 : 5.

  Hai cả hai lần Tuấn đã xếp như thế nào?