câu hỏi sinh học

câu hỏi sinh học

bởi nguyen thi huong huong ngày 11/09/2017

ở một loài thực vật gen quy định chiều cao có 3 alen trội hoàn toàn theo thứ tự A>a>a1. đột biến đã tạo ra dạng tam bội F1 có kg Aaa1. nếu cho rằng quá trình giảm phân diễn ra tạo nên các giao tử 2n và n bình thường F1 tự thụ phấn tỉ lệ phân li kiểu hình ở thế hệ con là

Theo dõi (1)

Câu trả lời (1)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • / Đặc điểm nào là không đúng đối với Ribôxôm .
  A. Mỗi Ribôxôm gồm 2 tiểu phần luôn liên kết với nhau
  B. Trên Ribôxôm có hai vị trí : P và A ; mỗi vị trí tương ứng với một bộ ba
  C. Trong quá trình dịch mã,Ribôxôm trượt từng bước một tương ứng với từng bộ ba trên mARN
  D. Các Ribôxôm được sử dụng qua vài thế hệ tế bào và có thể tham gia tổng hợp mọi loại prôtêin

 • sinh hoc 12

  bởi Đức Minh ngày 13/09/2017 |   0 Trả lời

  2nAA + consixin thi ra gi a

 • tỉ lệ sấp ngửa của đồng xu là j?

   

 • bài tậ SInh học

  bởi Ha Ye ngày 05/09/2017 |   0 Trả lời

  đoạn mạch thứ nhất của gen có trình tự các nu: 3'GXXTTAAT5'. XĐ:

  a. trình tự các nu của đoạn mạch thứ 2

  b. số nu mỗi loại của đoạn gen

  c. tỉ lệ A+G / T+X ở đoạn mạch 1, 2 và cả gen

  d. số liên kết hidro của đoạn gen này

 • Một Operon của vi khuẩn E.Coli có 3 gen cấu trúc là X,Y,Z. Người ta phát hiện 1 dòng vi khuẩn bị đột biến trong sản phẩm của gen Y bị thay đổi vè trình tự và soos lượng axit amin còn sản phẩm của gen X và Z vẫn bình thường. Nhiều khả năng trật tự của các gen cấu trúc trong operon này kể từ promotor là:

  A. Y,Z,X

  B. Z,Y,X 

  C. Y,X,Z

  D. X,Z,Y

 • giải giúp ạ

  bởi YD's Hương's ngày 29/08/2017 |   0 Trả lời

   Mạch 1:  3' TAXXXXGATTGGATX 5'

  Mach 2:    5' ATGGGGXTAAXXTAG 3'

  ​xd trình tự nu  tren ARN

  xd trình tự axi amin trên chuỗi polipepxit