Chương IV: Kiến Trúc Và Bảo Mật Các Hệ Cơ Sở Dữ Liệu

 • Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu

  Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu
  Mục tiêu bài học Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu nhằm giúp các em biết khái niệm về cách tổ chức tập trung và phân tán, ưu và nhược điểm của mỗi hình thức tổ chức,... Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học dưới đây để tìm hiểu chi tiết.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

  Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu
  Sau khi học xong bài học bài Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu nhằm giúp các em: Biết khái niệm bảo mật và sự tồn tại của các qui định, các điều luật bảo vệ thông tin, biết một số cách thông dụng bảo mật CSDL. Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết