AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên một bàn là điện có ghi 12V-6W. Tính điện trở của bàn là

  • A. 20Ω
  • B. 24Ω
  • C. 36Ω
  • D. 12Ω

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có:   

  \(\wp  = UI \Rightarrow I = \frac{\wp }{U} = \frac{6}{{12}} = 0,5{\rm{A}}\)

  Điện trở của bàn là:   

  \(R = \frac{{{U^2}}}{\wp } = \frac{{{{12}^2}}}{6} = 24{\rm{\Omega }}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>