AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên bóng đèn dây tóc Đ1 có ghi 220V-100W, Trên bóng đèn dây tóc Đ2 có ghi 220V-75W. Mắc song song hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V. Tính công suất của đoạn mạch song song này

  • A. 225W
  • B. 120W
  • C. 150W
  • D. 175W

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điện trở của dây tóc bóng đèn Đ1 và Đ2:

  \(\begin{array}{l}
  {R_1} = \frac{{U_1^2}}{{{\wp _1}}} = \frac{{{{220}^2}}}{{100}} = 484{\rm{\Omega }}\\
  {R_2} = \frac{{U_2^2}}{{{\wp _2}}} = \frac{{{{220}^2}}}{{75}} = 645,3{\rm{\Omega }}
  \end{array}\)

  Điện trở toàn mạch song song:

  \(\begin{array}{l}
  \frac{1}{R} = \frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}} = \frac{1}{{484}} + \frac{1}{{645,3}}\\
   \Rightarrow R = 276,6\Omega 
  \end{array}\)

  Công suất của đoạn mạch : 

  \({\wp _b} = \frac{{{U^2}}}{R} = \frac{{{{220}^2}}}{{276,6}} = 175W\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>