YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập C7 trang 123 SGK Vật lý 9

Giải bài C7 tr 123 sách GK Lý lớp 9

Vận dụng kiến thức hình học, tính khoảng cách từ ảnh đén thấu kính và chiều cao của ảnh trong hai trường hợp ở C5 khi vật có chiều cao h = 6mm.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Tam giác BB'I đồng dạng với tam giác OB'F' cho ta:

  ⇒  ⇒    ⇒  = 1,5

1 +  = 1,5  ⇒    = 0,5 =   ⇒  = 2

Tam giác OAB đồng dạng với tam giác OA'B', cho ta:

  (*)

Ta tính tỉ số:  =    = 1 +  = 1 + 2 = 3

Thay vào (*), ta có:

 = 3 ⇒ OA' = 3. OA = 3.8 = 24 cm.

  = 3 => A'B' = 3. AB = 3. 6 = 18 mm.

Vậy ảnh có độ cao là 3cm, khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là 24cm.

+ Với thấu kính phân kì:

Tam giác FB'O đồng dạng với tam giác IB'B, cho ta:

 =  

Tam giác OAB đồng dạng với tam giác OA'B', cho ta:

  =    = 1 +  = 1 +  = 

=> OA =  OA =  .8 = 4,8 cm.

 

 =  =   = 1 +   = 1 +  = 

=> A'B' =  AB =  .6 = 3.6mm = 0,36 cm.

Vậy ảnh cao 0,36 cm và cách thấu kính 4,8 cm.

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C7 trang 123 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON