YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập C5 trang 122 SGK Vật lý 9

Giải bài C5 tr 122 sách GK Lý lớp 9

Đặt vật AB trước một thấu kính có tiêu cự f= 12cm. Vật AB cách thấu kính một khoảng d = 8cm, A nằm trên trục chính. Hãy dựng ảnh A'B' của AB. Dựa vào hình vẽ để nêu nhận xét về độ lớn của ảnh so với vật trong hai trường hợp:

  • Thấu kính là hội tụ.
  • Thấu kính là phân kì.
ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Đặt vật AB trong khoảng tiêu cự.

  •  Ảnh của vật AB tạo bởi thấu kính hội tụ lớn hơn vật (H.45.2).
  •  Ảnh của vật AB tạo bởi thấu kính phân kì nhỏ hơn vật (H.45.3).

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C5 trang 122 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON