YOMEDIA
NONE

Bài tập C3 trang 84 SGK Vật lý 9

Giải bài C3 tr 84 sách GK Lý lớp 9

Hình 30.3 mô ta khung dây dẫn ABCD (có thể quay quanh trục OO’) có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường, chiều của dòng điện và tên các cực của nam châm đã chỉ rõ trên hình.

a) Hãy vẽ  lực  tác dụng lên đoạn dây dẫn AB và lực   tác dụng lên đoạn dây CD.

b) Cặp lực    làm cho khung dây quay theo chiều nào?

c) Để cho khung dây ABCD quay theo chiều ngược lại  thì phải làm thế nào?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Câu b:

 Cặp lực   làm cho khung dây quay ngược chiều kim đồng hồ.

Câu c:

Khung dây quay theo chiều ngược lại khi cặp lực   có chiều ngược lại, muốn vậy phải đổi chiều dòng điện trong khung dây hoặc phải đổi chiều từ trường.

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C3 trang 84 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON