YOMEDIA
VIDEO

Bài tập C3 trang 21 SGK Vật lý 9

Giải bài C3 tr 21 sách GK Lý lớp 9

Khi đặt một hiệu điện thế 6V vào hai đầu 1 cuộn dây dẫn thì dòng điện qua nó có cường độ 0,3 A. Tính chiều dài của dây dẫn dùng để quấn cuộn dây này, biết rằng dây dẫn loại này nếu dài 4 m thì có điện trở là 2 \(\Omega\).

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Cuộn dây dẫn có điện trở là R =  = 20 Ω.

Dây dẫn loại này nếu dài 4 m thì có điện trở là 2 Ω, thì điện trở là 20 Ω nó sẽ có chiều dài là l =  = 40 m.

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C3 trang 21 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1