RANDOM
VIDEO

Bài tập C1 trang 61 SGK Vật lý 9

Giải bài C1 tr 61 sách GK Lý lớp 9

Đóng công tắc K trong thí nghiệm. Quan sát và cho biết có hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm. Lúc đã nằm cân bằng, kim nam châm còn song song với dây dẫn nữa không?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Kim nam châm sẽ bị lệch ra khỏi hướng Nam - Bắc. Lúc đã năm cân bằng, kim nam châm không song song với dây dẫn nữa

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C1 trang 61 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
  • Bình Nguyen
    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  •  
     
    May May
    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1