YOMEDIA

Bài tập C1 trang 61 SGK Vật lý 9

Giải bài C1 tr 61 sách GK Lý lớp 9

Đóng công tắc K trong thí nghiệm. Quan sát và cho biết có hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm. Lúc đã nằm cân bằng, kim nam châm còn song song với dây dẫn nữa không?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Kim nam châm sẽ bị lệch ra khỏi hướng Nam - Bắc. Lúc đã năm cân bằng, kim nam châm không song song với dây dẫn nữa

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C1 trang 61 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
 • No Name

  Làm thế nào để nhận biết được tại một điểm trong không gian có từ trường?

  A Đặt ở điểm đó một sợi dây dẫn, dây bị nóng lên.

  B. Đặt ở đó một kim nam châm, kim bị lệch khỏi hướng Bắc Nam.

  C. Đặt ở nơi đó các vụn giấy thì chúng bị hút về hai hướng Bắc Nam.

  D. Đặt ở đó kim bằng đồng, kim luôn chỉ hướng Bắc Nam.

  Theo dõi (0) 7 Trả lời
 • No Name

  Làm thế nào để nhận biết được tại một điểm trong không gian có từ trường?

  A Đặt ở điểm đó một sợi dây dẫn, dây bị nóng lên.

  B. Đặt ở đó một kim nam châm, kim bị lệch khỏi hướng Bắc Nam.

  C. Đặt ở nơi đó các vụn giấy thì chúng bị hút về hai hướng Bắc Nam.

  D. Đặt ở đó kim bằng đồng, kim luôn chỉ hướng Bắc Nam.

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
YOMEDIA