AMBIENT

Bài tập C1 trang 29 SGK Vật lý 9

Giải bài C2 tr 29 sách GK Lý lớp 9

Bộ phận chính của biến trở trên các hình 10.1a, b gồm con chạy (tay quay) C và cuộn dây dẫn bằng hợp kim có điện trở suất lớn (nikelin hay nicrom), được quấn đều dặn dọc theo một lõi bằng sứ. Nếu mắc hai đầu A, B của cuộn dây này nối tiếp vào mạch điện thì khi dich chuyển con chạy C, biến trở có tác dụng thay đổi điện trở không? Vì sao?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Nếu mắc hai đầu A, B của cuộn dây này nối tiếp vào mạch điện thì khi dịch chuyển con chạy C, biến trở không có tác dụng thay đổi điện trở.

Vì khi đó, nếu dịch chuyển con chạy C thì dòng điện vẫn chạy qua toàn bộ cuộn dây của biến trở, con chạy không có tác dụng làm thay đổi chiều dài của phần cuộn dây có dòng điện chạy qua.

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C1 trang 29 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Rossabella Nguyen
  Tính công thực hiện bởi một động cơ điện trong 1h,biết rằng hiệu điện thế của động cơ là 220V, dòng điện qua động cơ có cường độ là 4,5A và hiệu suất
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lý Hàn Vy

  Dây điện trở AB của một biến trở làm bằng nikelin có chiều dài 4m.Tiết diện dây là 0,1.10-6 mvà có điện trở suất 0,4.10-2 .

  người ta mắc biến trỏ trên vào mạch điện như hình vẽ. biết bóng đèn Đ loại 6V-4,5W giữa hai đầu MN có hiệu điện thế không đổi 12V, ampe kế có điện trở không đáng kể

  a,Hãy tính tổng điện trở của biến trở AB?

  b,Hãy xác định vị trí của con chạy C để đèn sáng bình thường .tính số chỉ ampe kế khi đó

  c,Từ vị trí đèn đang sáng bình thường như trên người ta dịch chuyển con chạy C về phía đầu A cuả điện trở.Cho biết độ sáng của đèn và số chỉ ampe kế thay đổi như thế nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Do Hue

  Một bóng đèn có hiệu điện thế định mức 2,5V và cường độ dòng điện định mức 0,4A được mắc với một biến trở con chạy để sử dụng với nguồn điện có hiệu điện thế không đổi 12V.

  a. Đèn và biến trở phải mắc với nhau như thế nào để đèn có thể sáng bình thường? Vẽ sơ đồ mạch điện này.

  b. Để đèn sáng bình thường thì phải điều chỉnh biến trở có điện trở là bao nhiêu?

  c. Nếu biến trở có điện trở lớn nhất là 40Ω thì khi đèn sáng bình thường dòng điện chạy qua bao nhiêu phần trăm (%) tổng số vòng dây của biến trở?

  Theo dõi (1) 3 Trả lời
 • My Hien

  Hai bóng đèn có cùng hiệu điện thế định mức là U1 = 3V, khi sáng bình thường có điện trở tương ứng là R1 = 4Ω và R2 = 6Ω.

  a/ Mắc 2 bóng trên vs 1 biến trở ntn vào hiệu điện thế 9V để 2 bóng sáng bình thường? Vẽ sơ đồ mạch diện và tính điện trở của biến trở khi ấy.

  b/ Nếu biển trở có giá trị điện trở lớn nhất là 1,2Ω thì có thể làm đc việc này ko?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Hai bóng đèn có cùng cường độ dòng điện định mức I1 = I​​2 = 0,5 A và hiệu điện thế định mức lần lượt là U1 = 6 V, U2 = 3 V. Mắc hai bóng đèn cùng với một biến trở vào nguồn điện 12 V

  a) Biết hai đèn sáng bình thường, hãy vẽ sơ đồ mạch điện. Tính giá trị của biến trở lúc đó ?

  b) Biến trở được quấn bằng dây nicrom có điện trở suất \(\rho\) = 1,1.10-6 \(\Omega\).m và chiều dài là 3 m. Khi hai đèn sáng bình thường, con chạy của biến trở nằm chính giữa cuộn dây của biến trở. Tính tiết diện của biến trở ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Mắc hai điện trở R1 và R2=30 ôm nối tiếp vào giữa hai điểm A và B có hiệu điện thế U luôn không đổi thì cường độ dòng điện chạy qua mạch là 0.5A.

  a, Tính hiệu điện thế giữa hai đầu R2 và nhiệt lượng tỏa ra trong hai phút?
  b,Mắc thêm R3=30 W song song với R2thif cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là 0.75 A.

  + Tính điện trở tương đương R2 và R3

  +Tính điện trở R1 và hiệu điện thế không đổi U

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
?>