ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập C1 trang 125 SGK Vật lý 9

Giải bài C1 tr 125 sách GK Lý lớp 9

Dựng (vật AB có độ cao là h và vuông góc với trục chính của TKHT)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

ảnh của 1 vật đặt cách thấu kính hội tụ 1 khoảng bằng 2f.

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C1 trang 125 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1