YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 50.5 trang 102 SBT Vật lý 9

Bài tập 50.5 trang 102 SBT Vật lý 9

Một người dùng kính lúp có tiêu cự 10 cm để quan sát một vật nhỏ. Vật đặt cách kính 8 cm.

a. Dựng ảnh của vật qua kính, không cần đúng tỉ lệ.

b. Ảnh là ảnh thật hay ảnh ảo ?

c. Ảnh lớn hơn hay nhỏ hơn vật bao nhiêu lần ?

Gợi ý: Dựa vào hình vẽ để tính.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Hình được vẽ như sau:

b) Ảnh của vật tạo bởi qua kính lúp là ảnh ảo.

c) Hai tam giác OAB và OA’B’ đồng dạng với nhau nên:

\(\frac{{A'B'}}{{AB}} = \frac{{OA'}}{{OA}} = \frac{{OA'}}{8}(*)\)

- Hai tam giác F’OI và F’A’B’ đồng dạng với nhau nên:

\(\frac{{A'B'}}{{OI}} = \frac{{F'A'}}{{F'O}} = \frac{{10 + OA'}}{{10}} = 1 + \frac{{OA'}}{{10}}\)

- Vì OI = AB nên ta có:

\(1 + \frac{{OA'}}{{10}} = \frac{{A'B'}}{{AB}} = \frac{{OA'}}{8}\)

- Suy ra: OA’ = 40cm. Thay vào (*) ta được:

\(\frac{{A'B'}}{{AB}} = \frac{{OA'}}{8} = \frac{{40}}{8} = 5\)

Vậy A’B’ = 5AB hay ảnh lớn gấp 5 lần vật

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 50.5 trang 102 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON