ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 50.6 trang 102 SBT Vật lý 9

Bài tập 50.6 trang 102 SBT Vật lý 9

a. Dùng kính lúp có tiêu cự 10 cm để quan sát một vật nhỏ cao 1mm. Muốn có ảnh ảo cao 10 mm thì phải đặt vật cách kính bao nhiêu xentimet? Lúc đó ảnh cách kính bao nhiêu xentimet?

Gợi ý: Hãy dựng ảnh, không cần đúng tỉ lệ. Dựa vào hình vẽ để tính.

b. Dùng một thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm để quan sát vật nói trên. Ta cũng muốn có ảnh ảo cao 10 mm thì phải đặt vật cách kính bao nhiêu xentimet ? Lúc đó ảnh cách kính bao nhiêu xentimet ?

c. Cho rằng trong cả hai trường hợp, người quan sát đều đặt mắt sát sau kính để nhìn ảnh ảo. Hỏi trong trường hợp nào người ấy có cảm giác là ảnh lớn hơn?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Hình được vẽ như sau:

a) Ta có:

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{\frac{{A'B'}}{{AB}} = \frac{{F'A'}}{{F'O}} = \frac{{F'O + OA'}}{{F'O}}}\\ {}&{ \Leftrightarrow \frac{{10}}{1} = \frac{{10 + OA'}}{{10}}}\\ {}&{ \Rightarrow OA' = 90cm} \end{array}\)

Đồng thời:  

\(\frac{{A'B'}}{{AB}} = \frac{{OA'}}{{OA}} \Leftrightarrow \frac{{10}}{1} = \frac{{90}}{{OA}} \Rightarrow OA = 9cm\)

Vậy vật cách kính 9cm và ảnh cách kính 90cm

b) Tương tự, ta có:

\(\begin{array}{l} \frac{{A'B'}}{{AB}} = \frac{{F'A'}}{{F'O}} = \frac{{F'O + OA'}}{{F'O}}\\ \Leftrightarrow \frac{{10}}{1} = \frac{{40 + OA'}}{{40}} \end{array}\)

Suy ra OA’ = 360cm

Đồng thời:

\(\frac{{A'B'}}{{AB}} = \frac{{OA'}}{{OA}} \Leftrightarrow \frac{{10}}{1} = \frac{{360}}{{OA}} \Rightarrow OA = 36cm\)

Vậy vật kính 36cm và ảnh cách kính 360cm

c) Trong cả hai trường hợp ảnh đều cao 10mm. Trong trường hợp a) thì ảnh cách mắt có 90cm, còn trong trường hợp b) ảnh cách kính đến 360cm. Như vậy, trong trường hợp a) ảnh nằm gần mắt hơn và người quan sát sẽ thấy ảnh lớn hơn so với trường hợp b).

 

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 50.6 trang 102 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 1627632628.png
      [banner_link] => https://smartpro.vn/vong-quay-may-man.html
      [banner_startdate] => 2021-08-02 06:08:00
      [banner_enddate] => 2021-08-18 06:42:00
      [banner_type] => 2
    )

)