YOMEDIA
NONE

Bài tập 42-43.5 trang 88 SBT Vật lý 9

Bài tập 42-43.5 trang 88 SBT Vật lý 9

Vật sáng AB có độ cao h được đặt vuông góc trước một thấu kính hội tụ tiêu cự f như hình 42-43.5. Điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính một khoảng d=2f.

a. Dựng ảnh A’B’ của AB tạo bởi thấu kính đã cho.

b. Vận dụng kiến thức hình học, tính chiều cao h’ của ảnh theo h và tính khoảng cách d’ từ ảnh đến thấu kính theo d.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Dùng hai trong ba tia sáng đã học để dựng ảnh như hình dưới:

Dựng ảnh của vật sáng AB qua thấu kính hội tụ. Dùng hai trong ba tia sáng đã học để dựng ảnh B’ của điểm B.

- Vật AB cách thấu kính d = 2f, vật ngoài khoảng OF.

- Tia BC đi song song với trục chính nên cho tia ló đi qua F’

- Tia tới BO là tia đi quang tâm O nên cho tia ló đi thẳng

- Hai tia ló trên giao nhau tại B’, ta thu được ảnh thật B’ của B qua thấu kính.

- Từ B’ hạ vuông góc với trục của thấu kính, cắt trục chính tại điểm A’. A’ là ảnh của điểm A. A’B’ là ảnh của AB tạo bởi thấu kính hội tụ.

b) Ta có h′=h và d′=s=2f

- Xét 2 tam giác ΔOAB và ΔOA′B′(g-g)

⇒OA/OA′=AB/A′B′

- Xét 2 tam giác ΔF′OC và ΔF′A′B′(gg)

⇒OC/A′B′=OF′/F′A′OC/AB=OF′/FA  (2)

Mà OC=AB và F′A′=OA′–OF′

Từ (1) và (2), ta có:

\(\begin{array}{l} \frac{{OA}}{{OA'}} = \frac{{OF'}}{{F'A'}} = \frac{{OF}}{{OA' - OF'}}\\ \Rightarrow \frac{{2f}}{{OA'}} = \frac{f}{{OA' - f}} \Rightarrow d' = s = 2f(3) \end{array}\)

Thay phương trình (3) vào phương trình (1), ta được: h=h′

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42-43.5 trang 88 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON