ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 37.2 trang 80 SBT Vật lý 9

Bài tập 37.2 trang 80 SBT Vật lý 9

Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 4 400 vòng, cuộn thứ cấp có 240 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V thì ở hai đầu dây cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có:

\(\frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{{n_1}}}{{{n_2}}} \Rightarrow {U_2} = \frac{{{U_1}.{n_2}}}{{{n_1}}} = 12V\)

Vậy hai đầu dây cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là : 12V

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.2 trang 80 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1