YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 37.2 trang 80 SBT Vật lý 9

Bài tập 37.2 trang 80 SBT Vật lý 9

Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 4 400 vòng, cuộn thứ cấp có 240 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V thì ở hai đầu dây cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{{n_1}}}{{{n_2}}} \Rightarrow {U_2} = \frac{{{U_1}.{n_2}}}{{{n_1}}} = 12V\)

Vậy hai đầu dây cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là : 12V

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.2 trang 80 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Long Lý
  Có thể tăng hiệu điện thế của một acquy có HDT12v lên 220V không ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhóc Duy

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Lê Thị Nhii

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Linh
  Giúp em với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thư Trang

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Ngọc Nguyễn

  Câu 1: Các bộ phận chính của máy biến thế gồm: *

  1 điểm

  A. Hai cuộn dây dẫn có số vòng dây khác nhau và nam châm điện.

  B. Hai cuộn dây dẫn có số vòng dây khác nhau và một lõi sắt.

  C. Hai cuộn dây dẫn có số vòng dây giống nhau và nam châm vĩnh cửu.

  D. Hai cuộn dây dẫn có số vòng dây giống nhau và nam châm điện.

  Tùy chọn 2

  Câu 2: Chọn phát biểu đúng *

  1 điểm

  A. Khi một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu cuộn dây sơ cấp của một máy biến thế thì ở cuộn dây thứ cấp xuất hiện một hiệu điện thế xoay chiều.

  B. Máy biến thế có thể chạy bằng dòng điện một chiều.

  C. Không thể dùng dòng điện xoay chiều để chạy máy biến thế mà dùng dòng điện một chiều để chạy máy biến thế.

  D. Máy biến thế gồm một cuộn dây và một lõi sắt.

  Câu 3: Máy biến thế có cuộn dây: *

  1 điểm

  A. Đưa điện vào là cuộn sơ cấp.

  B. Đưa điện vào là cuộn cung cấp.

  C. Đưa điện vào là cuộn thứ cấp.

  D. Lấy điện ra là cuộn sơ cấp.

  Câu 4: Phát biểu nào sau đây về máy biến thế là không đúng ? *

  1 điểm

  A. Số vòng cuộn sơ cấp nhiều gấp n lần số vòng cuộn thứ cấp là máy hạ thế.

  B. Số vòng cuộn thứ cấp ít hơn số vòng cuộn sơ cấp là máy tăng thế.

  C. Số vòng cuộn thứ cấp nhiều gấp n lần số vòng cuộn sơ cấp là máy tăng thế.

  D. Số vòng cuộn thứ cấp ít hơn số vòng cuộn sơ cấp là máy hạ thế.

  Câu 5: Máy biến thế là thiết bị: *

  1 điểm

  A. Giữ hiệu điện thế không đổi.

  B. Giữ cường độ dòng điện không đổi.

  C. Biến đổi hiệu điện thế xoay chiều.

  D. Biến đổi cường độ dòng điện không đổi.

  Câu 6: Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp của máy biến thế một hiệu điện thế xoay chiều thì từ trường trong lõi sắt từ sẽ: *

  1 điểm

  A. Luôn giảm

  B. Luôn tăng

  C. Biến thiên

  D. Không biến thiên

  Câu 7: Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 4400 vòng, cuộn thứ cấp có 240 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V thì ở hai đầu dây cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu ? *

  1 điểm

  A. 12

  B. 16

  C. 18

  D. 24

  Câu 8: Một máy biến thế có hiệu điện thế cuộn sơ cấp là 220V, số vòng cuộn sơ cấp là 500 vòng, hiệu điện thế cuộn thứ cấp là 110V. Hỏi số vòng của cuộn thứ cấp là bao nhiêu vòng? *

  1 điểm

  A. 220 vòng

  B. 230 vòng

  C. 240 vòng

  D. 250 vòng

  Câu 9: Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có N1 = 5000 vòng, cuộn thứ cấp có N2 = 625 vòng. Nối hai đầu cuộn sơ cấp vào mạng điện có hiệu điện thế U1 = 220V.a) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp.b) Tính dòng điện chạy qua cuộn thứ cấp nếu nối hai đầu cuộn thứ cấp với điện trở 137,5 ΩCoi điện năng không bị mất mát *

  1 điểm

  A. U2 = 27,5V; I2= 0,2 A

  B. U2 = 27,5V; I2= 0,4 A

  C. U2 = 28,5V; I2= 0,2 A

  D. U2 = 28,5V; I2= 0,4 A

  Câu 10: Mắc vôn kế vào hai đầu cuộn thứ cấp của một máy biến thế thì thấy vôn kế chỉ 9V. Biết hiệu điện thế của hai đầu cuộn sơ cấp là 360V. Hỏi:a) Biến thế nói trên là biến thế tăng hay giảm thế? b) Biết cuộn thứ cấp có 42 vòng. Tính số vòng dây ở cuộn sơ cấp. *

  1 điểm

  A. Tăng ; n1 = 1680 vòng

  B. Giảm; n1 = 1680 vòng

  C. Tăng; n1 = 1860 vòng

  D. Giảm; n1= 1860 vòng

  Quay lại

  Gửi

   

  Theo dõi (0) 10 Trả lời
 • Nhii Emm
  Giải giúp em câu 3 với ạ

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Lê Dũng
  Cho em hỏi khi trong đề không có ghi cuộn sơ cấp và thứ cấp thì mình cần làm sao để biết ????
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Gia Huy Bình An

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON