YOMEDIA

Bài tập C5 bài 29 trang 102 SGK Vật lý 8

Giải bài C5 bài 29 tr 102 sách GK Lý lớp 8

Nhiệt truyền từ bếp lò đến người đứng gần bếp lò chủ yếu bằng hình thức:

A. Dẫn nhiệt.

B. Đối lưu.

C. Bức xạ nhiệt.

D. Dẫn nhiệt và dối lưu.

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án C.

Bức xạ nhiệt.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C5 bài 29 trang 102 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA