YOMEDIA

Bài tập C3 bài 29 trang 102 SGK Vật lý 8

Giải bài C3 bài 29 tr 102 sách GK Lý lớp 8

Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra:

A. Chỉ ở chất lỏng.

B. Chỉ ở chất rắn.

C. Chỉ ở chất lỏng và chất rắn.

D. Ở cả chất lỏng, chất rắn, chất khí.

 

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án D.

Ở cả chất lỏng, chất rắn, chất khí.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C3 bài 29 trang 102 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA