YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập C3 trang 59 SGK Vật lý 8

Giải bài C3 tr 59 sách GK Lý lớp 8

Khi quả bóng chạm mặt đất, nó nảy lên. Trong thời gian nảy lên, độ cao và vận tốc của quả bóng thay đổi thế nào?

Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau:

Trong thời gian nảy lên, độ cao của quả bóng…(1)… dần, vận tốc của nó…(2).. dần. Như vậy thế năng của quả bóng …(3)..dần, động năng của nó …(4)… dần.

 

ADSENSE

Gợi ý trả lời Bài tập C3

(1) Tăng.

(2) Giảm.

(3) Tăng.

(4) Giảm.

  • Trong thời gian nảy lên, độ cao của quả bóng tăng dần, vận tốc của nó giảm dần. Như vậy thế năng của quả bóng tăng dần, động năng của nó giảm dần.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C3 trang 59 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON