ADMICRO
UREKA

Bài tập 17.8 trang 48 SBT Vật lý 8

Bài tập 17.8 trang 48 SBT Vật lý 8

Một vật rơi từ vị trí A xuống mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Khi vật rơi đến vị trí B (H.17.5.) thì động năng của vật bằng 1/2 thế năng của nó. Động năng của vật tiếp tục tăng thêm một lượng là 100J thì có giá trị bằng thế năng.

Giải SBT Vật Lí 8 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 8

Thế năng của vật ở vị trí là:

A. 50 J

B. 100 J

C. 200 J

D. 600 J 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn D.

Gọi động năng là: Wđ, thế năng là: Wt, cơ năng là: W.

Khi rơi đến vị trí B thì động năng của vật bằng 1/2 thế năng của nó tức là tại B ta có:

WđB = 1/2.WtB ⇒ 2WđB = WtB (1)

Gọi vị trí C là vị trí động năng tiếp tục tăng thêm một lượng là 100J.

Vì cơ năng được bảo toàn nên khi động năng tăng 100J thì thế năng sẽ giảm 100J, và khi đó động năng bằng thế năng nên ta có:

WđC = WtC

↔ WđB + 100 = WtB - 100 (2)

Thay (1) vào (2) ta được: WđB + 100 = 2WđB – 100 ⇒ WđB = 200 J

WtB = 400 J

⇒ WB = WtB + WđB = 400 + 200 = 600 J

Tại vị trí A cao nhất nên động năng đã chuyển hóa thành thế năng nên ta có:

WB = WtA = 600 J.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.8 trang 48 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
 • hi hi

  1.Người ta lợi dụng nước chảy từ trên cao xuống ở các thác nước để làm quay tuabin của nhà máy thủy điện. Hỏi nhà máy thủy điện đã dùng nguồn năng lượng nào? Năng lượng này này đã chuyển hóa như thế nào khi nước đập vào tuabin?

  2. Một lò xo treo trên vật m1 thì dãn một đoạn x1, cũng lò xo ấy khi treo vật m2 thì dãn một đoạn x2. Biết m1< m2. Hỏi trong trường hợp này cơ năng của lò xo ở dạng nào? Trường hợp nào có cơ năng lớn hơn?

  3. Treo vật m vào 1 lò xo:

  a) Khi vật cân bằng lò xo có dạng năng lượng nào không? Vì sao?

  b) Kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng 1 đoạn nhỏ rồi buông nhẹ, cơ năng được chuyển hóa như thế nào?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Hy Vũ

  Hãy chỉ ra trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật chỉ có thế năng, vật chỉ có động năng, vật có cả thế năng và động năng :

  a) Máy bay đang chạy trên đường băng.

  b) Bức tranh treo trên tường

  c) Lò xo bị nén chặt

  d) Viên đạn đang bay

  e) Thác nước bị ngăn trên đập cao

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Nêu những hạn chế của các nhà máy thuỷ điện?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF