YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập C7 trang 60 SGK Vật lý 8

Giải bài C7 tr 60 sách GK Lý lớp 8

Ở những vị trí nào con lắc có thế năng lớn nhất, có động năng lớn nhất?

ADSENSE

Gợi ý trả lời Bài tập C7

  • Ở vị trí A và C, thế năng của con lắc là lớn nhất.

  • Ở vị trí B động năng của con lắc là lớn nhất.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C7 trang 60 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON