YOMEDIA
VIDEO

Bài tập C7 trang 60 SGK Vật lý 8

Giải bài C7 tr 60 sách GK Lý lớp 8

Ở những vị trí nào con lắc có thế năng lớn nhất, có động năng lớn nhất?

RANDOM

Gợi ý trả lời Bài tập C7

 
 
 • Ở vị trí A và C, thế năng của con lắc là lớn nhất.

 • Ở vị trí B động năng của con lắc là lớn nhất.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C7 trang 60 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Allen Walker

  Một vật rơi từ vị trí A xuống mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Khi vật rơi đến vị trí B (H.17.5.) thì động năng của vật bằng 1/2 thế năng của nó. Động năng của vật tiếp tục tăng thêm một lượng là 100J thì có giá trị bằng thế năng.

  Thế năng của vật ở vị trí là:

  A. 50J

  B. 100J

  C. 200J

  D. 600J

  Giải SBT Vật Lí 8 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 8

   

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 •  
   
  Allen Walker

  Một con lắc đang dao động từ vị trí A sang vị trí C và ngược lại (H.17.6.). Nếu lấy mốc tính độ cao là mặt đất và bỏ qua ma sát với không khí thì tại điểm A và điểm C, con lắc

  A. có cơ năng bằng không

  B. chỉ có thế năng hấp dẫn

  C. chỉ có động năng

  D. có cả động năng và thế năng hấp dẫn

  Theo dõi (0) 4 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1