YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập C8 trang 60 SGK Vật lý 8

Giải bài C8 tr 60 sách GK Lý lớp 8

Ở những vị trí nào con lắc có động năng nhỏ nhất, có thế năng nhỏ nhất? các giá trị nhỏ nhất này bằng bao nhiêu?

ADSENSE

Gợi ý trả lời Bài tập C8

Ở vị trí A và C động năng nhỏ nhất (bằng 0). Ở vị trí B, thế năng nhỏ nhất.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C8 trang 60 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON