ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập C8 trang 60 SGK Vật lý 8

Giải bài C8 tr 60 sách GK Lý lớp 8

Ở những vị trí nào con lắc có động năng nhỏ nhất, có thế năng nhỏ nhất? các giá trị nhỏ nhất này bằng bao nhiêu?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời Bài tập C8

 
 

Ở vị trí A và C động năng nhỏ nhất (bằng 0). Ở vị trí B, thế năng nhỏ nhất.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C8 trang 60 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Allen Walker

  Thả viên bị lăn trên một cái máng có hình vòng cung (H.17.1)

  a) Ở vị trí nào viên bị có động năng lớn nhất? hãy chọn câu trả lời đúng.

  A. Vị trí C

  B. Vị trí A.

  C. Vị trí B

  D. Ngoài ba vị trí trên.

  b) ở vị trí nào viên bi có thế năng nhỏ nhất? Hãy chọn câu trả lời đúng.

  A. Vị trí B

  B. Vị trí C.

  C. Vị trí A.

  D. Ngoài 3 vị trí trên.

  Giải SBT Vật Lí 8 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 8

   
  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 •  
   
  Hoàng My

  nêu ví dụ vật vừa có thế năng vừ có động năng

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1