ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập C1 trang 59 SGK Vật lý 8

Giải bài C1 tr 59 sách GK Lý lớp 8

Độ cao và vận tốc của quả bóng thay đổi thế nào trong thời gian quả bóng rơi?
Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau:

Trong thời gian quả bóng rơi, độ cao của quả bóng…(1).. dần, vận tốc của quả bóng …(2)… dần.

 

YOMEDIA

Gợi ý trả lời Bài tập C1

 
 

(1) Giảm.

(2) Tăng.

  • Trong thời gian quả bóng rơi, độ cao của quả bóng giảm dần, vận tốc của quả bóng tăng dần.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C1 trang 59 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1