YOMEDIA

Bài tập C4 trang 59 SGK Vật lý 8

Giải bài C4 tr 59 sách GK Lý lớp 8

Ở những vị trí nào (A hay B) quả bóng có thế năng, động năng lớn nhất; có thế năng, động năng nhỏ nhất?

Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau:

Quả bóng có thế năng lớn nhất khi ở vị trí…(1)… và có thế năng nhỏ nhất khi ở vị trí…(2)…

Quả bóng có động năng lớn nhất khi ở vị trí…(3) và động năng nhỏ nhất khi ở vị trí…(4)…

ADMICRO

Gợi ý trả lời Bài tập C4

 
 

(1) A

(2) B

(3) B

(4) A

 • Quả bóng có thế năng lớn nhất khi ở vị trí A và có thế năng nhỏ nhất khi ở vị trí B

 • Quả bóng có động năng lớn nhất khi ở vị trí B và động năng nhỏ nhất khi ở vị trí A

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C4 trang 59 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Chirstine Aanh
  1,một tàu tuần dương hiện đại có khối lượng toàn phần chừng 15000 tấn. Hãy tính thể tích phần chìm trong nước của tàu. Giả sử vỏ tàu bằng thép có khối lượng riêng D=7800kg/m^3 và phần nổi của tàu có thể tích bằng nửa phần chìm thì thể tích phần rỗng của tàu bằng bao nhiêu?
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Pé Monn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA