Bài tập C4 trang 59 SGK Vật lý 8

Giải bài C4 tr 59 sách GK Lý lớp 8

Ở những vị trí nào (A hay B) quả bóng có thế năng, động năng lớn nhất; có thế năng, động năng nhỏ nhất?

Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau:

Quả bóng có thế năng lớn nhất khi ở vị trí…(1)… và có thế năng nhỏ nhất khi ở vị trí…(2)…

Quả bóng có động năng lớn nhất khi ở vị trí…(3) và động năng nhỏ nhất khi ở vị trí…(4)…

Gợi ý trả lời Bài tập C4

(1) A

(2) B

(3) B

(4) A

 • Quả bóng có thế năng lớn nhất khi ở vị trí A và có thế năng nhỏ nhất khi ở vị trí B

 • Quả bóng có động năng lớn nhất khi ở vị trí B và động năng nhỏ nhất khi ở vị trí A

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C4 trang 59 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
 • hi hi

  Một vật A có khối lượng là 1350 kg và thể tích là 0,5 m3 . Hãy tính

  a. Trọng lượng của vật A

  b. Khối lượng riêng của chất làm nên vật A và trọng lượng riêng của vật A

  c. Vật A được làm từ chất gì

  Theo dõi (0) 33 Trả lời
 • bala bala

  1,trong các vật sau đây vật nào có thế năng đàn hồi,hấp dẫn ,động năng

  a, cung tên đang bay

  b, lò xo của 1 khẩu súng đã lên nòng

  c, chiếc xe đang chuyển động trên dốc

  d, 1 hòn đá đang đặt trên bờ tường

  2, thế năng đàn hồi , hấp dẫn ,động năng của vật phụ thuộc vào những yếu tố gì

  3,nhà máy thủy điện và nhà máy điện gió đã sử dụng nguồn năng lượng nào?năng lượng này được chuyển hóa như thế nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời